پرسشنامه ابعاد مختلف مدیریت کیفیت جامع بر توانمندی شرکت در سفارش سازی انبوه

پرسشنامه ابعاد مختلف مدیریت کیفیت جامع بر توانمندی شرکت در سفارش سازی انبوه
رشته تحصیلی : پرسشنامه

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 3

حجم فایل (به کیلوبایت) : 18

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3000 تومان

خرید و دانلود

پرسشنامه ابعاد مختلف مدیریت کیفیت جامع بر توانمندی شرکت در سفارش سازی انبوه 


پرسشنامه مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت آورده شده که بسیار در تدوین پرسشنامه برای دوستان دانشجو راهگشا خواهد بود. موضوع این پرسشنامه شناسایی و استخراج تاثیر ابعاد مختلف مدیریت کیفیت جامع بر توانمندی شرکت در سفارشی سازی انبوه میباشد.ابعاد مختلف مدیریت کیفیت جامع) (TQM و سفارشی سازی انبوه در این پرسشنامه با طرح سوالات متناسب و استاندارد مورد پرسش قرار گرفته است.


 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :        

تعداد مولفه :             
روایی و پایایی :         دارد
نحوه نمره گذاری :     دارد
منبع :                       دارد  
نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش
تعداد صفحات :        صفحه 
 
 

 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :          37

تعداد مولفه :              7 (قابلیت سفارش سازی انبوه/حمایت مدیریت ارشد/تمرکز برمشتری(مشتری مداری)/مدیریت فرایند/ارتباط با تامین کننده/بهبود مستمر/تجزیه و تحلیل اطلاعات)

روایی و پایایی :          ندارد

نحوه نمره گذاری :       ندارد

منبع :                       ندارد  

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :    3    صفحه